THÔNG TIN HÀNG VỀ VN: 16/9 – 23/9

Chuyến hàng tiếp theo tu  ngày 16/9- 23/9

Tùy theo sản phẩm, thời gian giao hàng sẽ sớm hơn. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách khi nhận được đơn hàng.

Mong quý khách xem xét cẩn thận thời gian giao hàng và xin vui lòng nhận hàng sau khi đã chấp nhận.