THỜI GIAN CHUYẾN HÀNG ORDER VỀ VN: 25/05 -> 04/06

THỜI GIAN CHUYẾN HÀNG ORDER VỀ VN tiếp theo: tu  ngày 25/05 đến 04/06

Chúng tôi sẽ thông báo thời gian giao hàng cho quý khách khi nhận được đơn hàng.

Các mặt hàng có sẵn tại VN được ghi chú tại trang của sản phẩm và sẽ được giao hàng ngay lập tức (ngoại trừ hết hàng)

Mong quý khách xem xét cẩn thận thời gian giao hàng và trả lời xác nhận đơn hàng. Xin vui lòng nhận hàng sau khi đã đồng ý mua hàng.