Thẻ: thuốc cân bằng nội tiết tố

Thuốc cân bằng nội tiết tố nhật bản Kobayashi Inochi no haha 840 viên cho phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh từ 40 tuổi, kết hợp 13 loại thuốc thảo dược và các vitamin, canxi,v.v (N30066B) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 1.040.000 / hũ 840viên (70 ngày uống)  (Miễn phí giao hàng) SP order từ Nhật,…

Thuốc cân bằng nội tiết tố nhật bản Kobayashi Inochi no haha 420 viên cho phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh từ 40 tuổi, kết hợp 13 loại thuốc thảo dược và các vitamin, canxi,v.v (N30066A) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 640.000 / hũ 420 viên (35 ngày uống) (Miễn phí giao hàng) SP order từ…

Thuốc cân bằng nội tiết tố nhật bản Kobayashi Inochi no haha 252 viên cho phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh từ 40 tuổi, kết hợp 13 loại thuốc thảo dược và các vitamin, canxi,v.v (N30066) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 490.000 / hũ 252 viên (21 ngày uống)  (Miễn phí giao hàng) SP order từ…