Thẻ: khoáng chất

Kẹo bổ sung muối và nước nhật bản Kabaya 90g Salt Charge set 2 túi vị chanh muối, bổ sung lượng muối, khoáng chất bị mất cho cơ thể khi ra mồ hôi nhiều (T2025) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 240.000/ 2 túi X 90g (Miễn phí giao hàng) SP order từ Nhật, thời gian…

Kẹo bổ sung muối và nước nhật bản Kabaya 90g Salt Charge vị chanh muối, bổ sung lượng muối, khoáng chất bị mất cho cơ thể khi ra mồ hôi nhiều (T2014) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 140.000/ túi 90g (Miễn phí giao hàng) SP order từ Nhật, thời gian giao hàng…