カテゴリー: Đường huyết

Viên uống dây thìa canh nhật bản DHC 30 ngày 90 viên giúp ổn định đường huyết, ngăn chặn hàm lượng đường dư thừa (D1457) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 360.000/túi…

Viên uống dây thìa canh nhật bản DHC 20 ngày 60 viên giúp ổn định đường huyết, ngăn chặn hàm lượng đường dư thừa (D1418) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 280.000/túi…