カテゴリー: Bigen

Thuốc nhuộm tóc Bigen nhật bản Cream Tone 5G màu nâu hạt dẻ đậm cho tóc bạc, tóc thường, mượt tóc, không gây hư tổn tóc, không mùi hôi (Quasi-drug) (Bi8009) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 280.000 / h…

Thuốc nhuộm tóc Bigen nhật bản Cream Tone 4G màu nâu hạt dẻ tự nhiên cho tóc bạc, tóc thường, mượt tóc, không gây hư tổn tóc, không mùi hôi (Quasi-drug) (Bi8009) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 280.000 / h…

Thuốc nhuộm tóc nhật bản Bigen Speedy Cream số 5 màu nâu cho tóc bạc, tóc thường, dưỡng tóc, bảo vệ tóc bóng mượt (Quasi-Drug) (Bi8007) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 240.000/hộp…

Thuốc nhuộm tóc nhật bản Bigen Speedy Cream số 4 màu nâu ánh đỏ, cho tóc bạc, tóc thường, dưỡng tóc, bảo vệ tóc bóng mượt ( Quasi-Drug) (Bi8006) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 240.000/hộp…

Thuốc nhuộm tóc nhật bản Bigen Cream Tone số 3G màu hạt dẻ sáng cho tóc bạc, tóc thường, mượt tóc, không gây hư tổn tóc, không mùi hôi (Quasi-drug) (Bi8010) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 280.000 / h…

Thuốc nhuộm tóc nhật bản Bigen Speedy Cream số 7 màu nâu đen, cho tóc bạc, tóc thường, dưỡng tóc, bảo vệ tóc bóng mượt ( Quasi-Drug) (Bi8004) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 240.000/hộp…

Thuốc nhuộm tóc nhật bản Bigen Speedy Cream số 6 màu nâu đậm cho tóc bạc, tóc thường, dưỡng tóc, bảo vệ tóc bóng mượt ( Quasi-Drug) (Bi8003) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 240.000/hộp…

Thuốc nhuộm tóc nhật bản Bigen Speedy Cream số 4NA màu nâu tự nhiên cho tóc bạc, tóc thường, dưỡng tóc, bảo vệ tóc bóng mượt ( Quasi-Drug) (Bi8002) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 240.000/hộp…

Thuốc nhuộm tóc nhật bản Bigen Speedy Cream số 2 màu nâu đồng cho tóc bạc, tóc thường, dưỡng tóc, bảo vệ tóc bóng mượt ( Quasi-Drug) (Bi8000) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 250.000/hộp…

Thuốc nhuộm tóc nhật bản Bigen Speedy Cream số 3 màu nâu sáng, cho tóc bạc, tóc thường, dưỡng tóc, bảo vệ tóc bóng mượt (Quasi-Drug) (Bi8001) (Miễn phí giao hàng)

Giá : 240.000/hộp…