THÔNG TIN NGHỈ LỄ Ở NHẬT từ 26/04 ->hết 06/05

Thời gian nghỉ lễ ở Nhật sẽ bắt đầu từ 26/04 đến hết ngày 06/05

Shop ngưng nhận mua hàng trong thời gian này và sẽ dời mua hàng vào ngày 07/05

No comments yet.

RSS:RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.