Sản phẩm Châu Âu, Mỹ Nhập Khẩu tại Nhật Bản

Các loại mỹ phẩm, nước hoa Mỹ, Châu Âu được nhập khẩu và bán phổ biến tại Nhật.